Κόσμος 1 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 35
Συνολικός αριθμός χωριών: 219.417 (6269.06 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 123.498
Χωριά βαρβάρων: 95.919
Χωριά με bonus: 18.029
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 3275 ημέρες
Χρήστες on-line: 2
Αριθμός μηνυμάτων: 704.482 (20128.06 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 234.527 (6700.77 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 2.707 (77.34 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 650 (18.57 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 8
Αριθμός παικτών σε φυλές: 35
Συνολικοί πόντοι: 1.264.322.392 (36.123.497 ανά παίκτη, 5.762 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 41.225.269.989
 • 37.132.255.139
 • 45.785.543.349
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 572,376 εκατ.
 • 331,687 εκατ.
 • 389,064 εκατ.
 • 583,862 εκατ.
 • 46,533 εκατ.
 • 212,351 εκατ.
 • 5,473 εκατ.
 • 139,872 εκατ.
 • 37,329 εκατ.
 • 6,843 εκατ.
 • 56
 • 43.802
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 16353609
 • 9476762
 • 11116127
 • 16681759
 • 1329500
 • 6067162
 • 156373
 • 3996345
 • 1066554
 • 195519
 • 2
 • 1251
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2609
 • 1512
 • 1773
 • 2661
 • 212
 • 968
 • 25
 • 637
 • 170
 • 31
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: lohi
Νεότερη φυλή: Ph.R

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 07:04