Κόσμος 1 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 29
Συνολικός αριθμός χωριών: 219.417 (7566.10 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 128.318
Χωριά βαρβάρων: 91.099
Χωριά με bonus: 18.029
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 3575 ημέρες
Χρήστες on-line: 1
Αριθμός μηνυμάτων: 660.443 (22773.90 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 186.770 (6440.34 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.380 (47.59 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 14.514 (500.48 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 7
Αριθμός παικτών σε φυλές: 29
Συνολικοί πόντοι: 1.311.789.569 (45.234.123 ανά παίκτη, 5.979 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 36.961.066.354
 • 29.045.646.786
 • 41.713.550.934
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 543,664 εκατ.
 • 314,966 εκατ.
 • 432,360 εκατ.
 • 556,900 εκατ.
 • 44,446 εκατ.
 • 237,730 εκατ.
 • 5,228 εκατ.
 • 134,226 εκατ.
 • 41,531 εκατ.
 • 6,881 εκατ.
 • 47
 • 41.753
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 18747034
 • 10860893
 • 14908966
 • 19203438
 • 1532607
 • 8197575
 • 180265
 • 4628494
 • 1432092
 • 237260
 • 2
 • 1440
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2478
 • 1435
 • 1970
 • 2538
 • 203
 • 1083
 • 24
 • 612
 • 189
 • 31
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: lohi
Η νεότερη φυλή: Ν.Ε

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 12:17