Κόσμος 1 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 35
Συνολικός αριθμός χωριών: 219.417 (6269.06 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 126.785
Χωριά βαρβάρων: 92.632
Χωριά με bonus: 18.029
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 3312 ημέρες
Χρήστες on-line: 1
Αριθμός μηνυμάτων: 704.629 (20132.26 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 234.319 (6694.83 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.173 (33.51 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 9.770 (279.14 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 8
Αριθμός παικτών σε φυλές: 35
Συνολικοί πόντοι: 1.299.395.470 (37.125.585 ανά παίκτη, 5.922 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 35.723.033.565
 • 30.813.744.972
 • 40.900.359.713
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 571,131 εκατ.
 • 330,704 εκατ.
 • 397,989 εκατ.
 • 584,512 εκατ.
 • 45,996 εκατ.
 • 216,425 εκατ.
 • 5,535 εκατ.
 • 139,708 εκατ.
 • 37,716 εκατ.
 • 6,864 εκατ.
 • 53
 • 43.091
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 16318036
 • 9448692
 • 11371124
 • 16700347
 • 1314170
 • 6183577
 • 158137
 • 3991656
 • 1077600
 • 196124
 • 2
 • 1231
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2603
 • 1507
 • 1814
 • 2664
 • 210
 • 986
 • 25
 • 637
 • 172
 • 31
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: lohi
Η νεότερη φυλή: A.C

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 14:44