Κόσμος 1 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 32
Συνολικός αριθμός χωριών: 219.417 (6856.78 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 127.652
Χωριά βαρβάρων: 91.765
Χωριά με bonus: 18.029
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 3401 ημέρες
Χρήστες on-line: 0
Αριθμός μηνυμάτων: 693.541 (21673.16 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 234.535 (7329.22 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.830 (57.19 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 25.526 (797.69 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 9
Αριθμός παικτών σε φυλές: 31
Συνολικοί πόντοι: 1.313.135.721 (41.035.491 ανά παίκτη, 5.985 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 38.831.291.237
 • 33.433.231.302
 • 44.941.189.140
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 561,306 εκατ.
 • 323,242 εκατ.
 • 411,835 εκατ.
 • 575,432 εκατ.
 • 45,095 εκατ.
 • 223,785 εκατ.
 • 5,405 εκατ.
 • 137,818 εκατ.
 • 39,156 εκατ.
 • 6,809 εκατ.
 • 53
 • 43.625
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 17540822
 • 10101326
 • 12869857
 • 17982260
 • 1409232
 • 6993294
 • 168920
 • 4306812
 • 1223635
 • 212777
 • 2
 • 1363
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2558
 • 1473
 • 1877
 • 2623
 • 206
 • 1020
 • 25
 • 628
 • 178
 • 31
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: lohi
Η νεότερη φυλή: Gy

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 21:18