Κόσμος 1 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 29
Συνολικός αριθμός χωριών: 219.417 (7566.10 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 148.947
Χωριά βαρβάρων: 70.470
Χωριά με bonus: 18.029
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 3735 ημέρες
Χρήστες on-line: 1
Αριθμός μηνυμάτων: 660.607 (22779.55 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 187.123 (6452.52 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 4.229 (145.83 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 3.298 (113.72 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 7
Αριθμός παικτών σε φυλές: 29
Συνολικοί πόντοι: 1.533.950.843 (52.894.857 ανά παίκτη, 6.991 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 39.193.184.605
 • 32.135.812.775
 • 43.687.864.817
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 494,129 εκατ.
 • 283,668 εκατ.
 • 446,491 εκατ.
 • 502,473 εκατ.
 • 41,053 εκατ.
 • 260,301 εκατ.
 • 5,194 εκατ.
 • 122,933 εκατ.
 • 42,050 εκατ.
 • 6,419 εκατ.
 • 38
 • 34.579
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 17038932
 • 9781655
 • 15396256
 • 17326647
 • 1415617
 • 8975911
 • 179107
 • 4239073
 • 1450015
 • 221338
 • 1
 • 1192
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2252
 • 1293
 • 2035
 • 2290
 • 187
 • 1186
 • 24
 • 560
 • 192
 • 29
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: lohi
Η νεότερη φυλή: Ν.Ε

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 15:43