Κόσμος 1 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 32
Συνολικός αριθμός χωριών: 219.417 (6856.78 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 125.466
Χωριά βαρβάρων: 93.951
Χωριά με bonus: 18.029
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 3367 ημέρες
Χρήστες on-line: 2
Αριθμός μηνυμάτων: 693.536 (21673.00 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 234.492 (7327.88 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.558 (48.69 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 2.584 (80.75 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 8
Αριθμός παικτών σε φυλές: 30
Συνολικοί πόντοι: 1.290.688.131 (40.334.004 ανά παίκτη, 5.882 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 37.235.572.780
 • 31.673.475.357
 • 42.346.292.876
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 561,380 εκατ.
 • 323,153 εκατ.
 • 408,635 εκατ.
 • 575,307 εκατ.
 • 45,091 εκατ.
 • 222,270 εκατ.
 • 5,380 εκατ.
 • 137,812 εκατ.
 • 39,033 εκατ.
 • 6,838 εκατ.
 • 51
 • 43.106
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 17543121
 • 10098528
 • 12769843
 • 17978339
 • 1409098
 • 6945933
 • 168131
 • 4306620
 • 1219771
 • 213701
 • 2
 • 1347
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2559
 • 1473
 • 1862
 • 2622
 • 206
 • 1013
 • 25
 • 628
 • 178
 • 31
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: lohi
Η νεότερη φυλή: Ν.Ε

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων χθες στις 23:50