Κόσμος 1 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 30
Συνολικός αριθμός χωριών: 219.417 (7313.90 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 124.397
Χωριά βαρβάρων: 95.020
Χωριά με bonus: 18.029
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 3514 ημέρες
Χρήστες on-line: 0
Αριθμός μηνυμάτων: 662.654 (22088.47 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 186.717 (6223.90 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 2.128 (70.93 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 33.309 (1110.30 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 8
Αριθμός παικτών σε φυλές: 30
Συνολικοί πόντοι: 1.272.154.725 (42.405.158 ανά παίκτη, 5.798 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 40.292.824.903
 • 33.710.102.806
 • 45.495.977.605
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 546,962 εκατ.
 • 315,877 εκατ.
 • 422,487 εκατ.
 • 560,036 εκατ.
 • 44,455 εκατ.
 • 231,682 εκατ.
 • 5,158 εκατ.
 • 134,616 εκατ.
 • 40,504 εκατ.
 • 6,883 εκατ.
 • 50
 • 42.450
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 18232082
 • 10529238
 • 14082904
 • 18667875
 • 1481827
 • 7722748
 • 171948
 • 4487210
 • 1350140
 • 229430
 • 2
 • 1415
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2493
 • 1440
 • 1925
 • 2552
 • 203
 • 1056
 • 24
 • 614
 • 185
 • 31
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: lohi
Η νεότερη φυλή: Gy

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 05:54