Κόσμος 1 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 29
Συνολικός αριθμός χωριών: 219.417 (7566.10 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 135.825
Χωριά βαρβάρων: 83.592
Χωριά με bonus: 18.029
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 3672 ημέρες
Χρήστες on-line: 1
Αριθμός μηνυμάτων: 660.542 (22777.31 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 187.033 (6449.41 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 8.839 (304.79 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 29.448 (1015.45 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 7
Αριθμός παικτών σε φυλές: 29
Συνολικοί πόντοι: 1.387.703.134 (47.851.832 ανά παίκτη, 6.325 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 40.327.492.182
 • 33.827.181.552
 • 45.125.004.713
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 535,004 εκατ.
 • 308,536 εκατ.
 • 441,448 εκατ.
 • 544,153 εκατ.
 • 44,107 εκατ.
 • 243,657 εκατ.
 • 5,309 εκατ.
 • 132,150 εκατ.
 • 42,123 εκατ.
 • 6,793 εκατ.
 • 40
 • 42.617
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 18448424
 • 10639163
 • 15222335
 • 18763895
 • 1520926
 • 8401971
 • 183077
 • 4556896
 • 1452529
 • 234234
 • 1
 • 1470
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2438
 • 1406
 • 2012
 • 2480
 • 201
 • 1110
 • 24
 • 602
 • 192
 • 31
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: lohi
Η νεότερη φυλή: Ν.Ε

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 07:36